زمان شروع و پایان برگزاری کنفرانس: 26 بهمن ماه 1396

 

مکان برگزاری کنفرانس:دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهلت ارسال مقالات: 10 دی ماه 1396

 

اعلام نتایج داوری مقالات: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله

 

مهلت ثبت نام:

نوبت اول: 10 آذر

نوبت دوم: 20 دی

 

مهلت ثبت نام در  کارگاه­ها: 1 دی ماه 1396(در صورت پرنشدن ظرفیت)

 

مهلت ثبت نام در مسابقه: 1 دی ماه 1396

فارسی