فارسی
 
1 شروع 2 فرم تایید استاد راهنما 3 تکمیل

اهداف برگزاری مسابقه

تشویق پژوهشگران به روی آوردن به موضوعات مرتبط با کنفرانس

توضیحات

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت در نظر دارند به منظور اشاعه پژوهش‌های مرتبط به موضوع معماری و منظر راه، مسابقه برترین ایده، پایان نامه و کتاب مرتبط با این موضوع را همزمان با این کنفرانس برگزار نماید. از کلیه پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیتی داشته‌اند، دعوت می‌نماید با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط ذیل آثار خویش را از طریق وب‌سایت رسمی کنفرانس ارسال نمایند. ایده­ها، پایان‌نامه‌ها و کتاب ها اعم از تالیف، تدوین و ترجمه مرتبط با رشته‌های معماری و منظر راه­ها و عمران در شرایط برابر ترجیح داده می‌شوند.

جهت شرکت در مسابقه محدودیتی برای ارائه مقالات به صورت همزمان وجود ندارد.

 شرایط شرکت در مسابقه:

الف- پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی‌ارشد یا دکتری یکی از رشته‌‌های دایر در دانشگاه‌های کشور تعریف شده باشد،

ب- دفاع موفقیت‌آمیز و رسمی از پایان‌نامه انجام شده باشد.

پ- کتاب در زمینه­های مرتبط به یکی از صورت های تالیف، تدوین، ترجمه باشد.

ت- ایده قابلیت کاربردی سازی را دارا باشد.

 مراحل ارسال آثار:

الف- ارسال چکیده مبسوط ایده، پایان‌نامه و یا کتاب شامل مقدمه، بیان مسأله، روش انجام پژوهش، مهمترین نتایج به دست آمده که در دو صفحه A4 نوشته شده باشد،

ب- داوری بر اساس چکیده و دعوت از پژوهشگر جهت ارسال اصل اثر،

ج- ارسال اصل پایان‌نامه و کتاب (فایل PDF یا پرینت کاغذی) پذیرفته شده،

د- دعوت از پژوهشگران برتر جهت تقدیر همزمان با شرکت در روز برگزاری کنفرانس.

 

اطلاعات استاد راهنما 

اطلاعات استاد مشاور

اطلاعات دانشجو

دستاوردهای حاصل از پایان نامه :

 ارسال فایل 

متن چکیده (قلم BNazanin/ اندازه 14)

فایل‌ها باید کوچکتر از 2 MB باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.