فارسی

اهداف برگزاری مسابقه

تشویق پژوهشگران به روی آوردن به موضوعات مرتبط با کنفرانس

توضیحات

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت در نظر دارند به منظور اشاعه پژوهش‌های مرتبط به موضوع معماری و منظر راه، مسابقه برترین ایده، پایان نامه و کتاب مرتبط با این موضوع را همزمان با این کنفرانس برگزار نماید. از کلیه پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیتی داشته‌اند، دعوت می‌نماید با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط ذیل آثار خویش را از طریق وب‌سایت رسمی کنفرانس ارسال نمایند. ایده­ها، پایان‌نامه‌ها و کتاب ها اعم از تالیف، تدوین و ترجمه مرتبط با رشته‌های معماری و منظر راه­ها و عمران در شرایط برابر ترجیح داده می‌شوند.

جهت شرکت در مسابقه محدودیتی برای ارائه مقالات به صورت همزمان وجود ندارد.

 شرایط شرکت در مسابقه:

الف- پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی‌ارشد یا دکتری یکی از رشته‌‌های دایر در دانشگاه‌های کشور تعریف شده باشد،

ب- دفاع موفقیت‌آمیز و رسمی از پایان‌نامه انجام شده باشد.

پ- کتاب در زمینه­های مرتبط به یکی از صورت های تالیف، تدوین، ترجمه باشد.

ت- ایده قابلیت کاربردی سازی را دارا باشد.

 مراحل ارسال آثار:

الف- ارسال چکیده مبسوط ایده، پایان‌نامه و یا کتاب شامل مقدمه، بیان مسأله، روش انجام پژوهش، مهمترین نتایج به دست آمده که در دو صفحه A4 نوشته شده باشد،

ب- داوری بر اساس چکیده و دعوت از پژوهشگر جهت ارسال اصل اثر،

ج- ارسال اصل پایان‌نامه و کتاب (فایل PDF یا پرینت کاغذی) پذیرفته شده،

د- دعوت از پژوهشگران برتر جهت تقدیر همزمان با شرکت در روز برگزاری کنفرانس.

(در صورتی که اثر ترجمه است لطفا لینک به متن اصلی را قرار دهید.)

فایل‌ها باید کوچکتر از 2 MB باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 MB باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.