این نشست در مورخه 2 خردادماه 1396 با حضور اعضای شورای سیاستگذاری و کمیته علمی این کنفرانس در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

مهترين مسائل مطرح در کنفرانس عبارتند از: تعیین محورهای علمی کنفرانس، تعيين سخنرانان داخلی و خارجی، مسابقه ویژه معماری، کارگاه ها و نشست های تخصصی، غرفه و نمایشگاه جنبى و غیره.

فارسی