محورهای کنفرانس

برخی از محورهای تخصصی کنفرانس که در الویت هستند به شرح ذیل می­باشد:

محورهای اصلی

 • مطالعه تطبیقی ضوابط معماری و منظر راه ها
 • ساماندهی حوزه های دروازه ای شهر (دالان دروازه ای)
 • انتخاب مسیر
 • فیزیک بستر راه
 • توجه به نشانه‌ها، ابنیه‌ها و ساختمان‌های واقع در حاشیه و بستر راه
 • پايداري و منظر راهها
 • برنامه ريزي و مديريت راهها و  منظر آنها
 • آسيب‌شناسي معماری و منظر راهها
 • معماری و منظر راه شهرهای ایران
 • بررسی ضوابط و دستورالعمل هاي معماری و  منظر راهها

سایر محورهای مرتبط

معماری

 • بازشناسی معماری ، فناوری و شهرسازی اسلامی- ایرانی
 • ضرورت استفاده از فناوری در معماری مدرن راهها
 • فناوري­هاي بومي درحوزه­هاي معماري و منظر راه
 • مطالعات تطبیقی و معماری راهها
 • معماری و شهرهای هوشمند در آینده
 • معماری، طراحی و برنامه ریزی در حوزه راه
 • مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری و منظر راه
 • سیستم مدیریت هوشمند در معماری و منظر راه

عمران

 • طراحی و عملکرد عناصر بزرگراه: علایم، دوربین های ترافیکی
 • آلودگی بصری و تاثیر آن برعملکرد انسان
 • طراحی هندسی راه ها و تاثیرات منظرین
 • مبلمان جاده ها و بزرگراه ها به عنوان بخش جدایی ناپذیر بومی سازی معماری
 • طراحی حساس به بستر جاده ها و بزرگراه ها
 • روش های عددی در مهندسی راه
 • مدیریت ساخت و اجرا
 • راه و ترابری
 • مهندسي تونل براي نواحي شهري و غیرشهری
 • مهندسی حمل و نقل
 • نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
 • ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در مهندسی راه
 • فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي راهها
 • رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی راه و حمل و نقل
 • كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفیزیک در راهسازی
 • سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي راه
 • و سایر محورهای مرتبط با حوزه راهها در معماری و عمران