تنها کنفرانس دارای تایید و حمایت ISC در این حوزه
1396/10/28

پیرو سیاست های وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت همایش ها و کنفرانس های داخلی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بخشنامه دانشگاه ها مبنی بر اینکه تنها این نوع کنفرانس ها دارای اعتبار بوده و حائز اخذ نمره و امتیاز می شوند، بدین وسیله به استحضار می رساند که اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با ریکرد بومی سازی مورد حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC می باشد و در آن پایگاه ثبت و دارای مجوز  ۱۰۵۰۲-۹۶۱۷۱ می باشد.