اطلاعیه مهم با ظرفیت محدود
1396/10/29

باتوجه به موافقت برگزار کنندگان در راستای ارتقای سطح علمی کشور و تکریم پژوهشگران، آندسته از علاقه مندان که تمایل به حضور در کنفرانس (بدون مقاله) و استفاده از تمام مزایای آن اعم از نشست ها و کارگاه ها توسط اساتید داخل و خارج از کشور را دارند، می توانند 97 هزارتومان پرداخت نمایند.

گواهی بین المللی حضور در کنفرانس و نشست ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی برای تمام شرکت کنندگان صادر می شود.

برای این منظور پس از ثبت نام در سامانه و فعال شدن نام کاربری خود به قسمت "ثبت خدمات" وارد شوید.