اعلام حمایت شرکت صنایع پلیمری فلزی توحید
1396/11/28

شرکت صنایع پلیمری فلزی توحید پیشگام در صنعت تولید و اجرای دیوارهای خاک مسلح و پنل های بتنی، پذیرای مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و اساتید و مهمانان محترم در کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی می باشیم.
Tohidmetal.com
Tohid.metal@gmail.com