شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری

دکتر مصطفی بهزادفر

( رئیس کنفرانس )

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی خاک زند

( دبیر علمی )

مدیر پژوهش دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مصطفی علی بیگی

( دبیر اجرایی )

مدیرعامل موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

 

اعضای شورای سیاست گذاری ( به ترتیب حروف الفبا)

 

 

 مهندس احمدپور 

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران

دکتر شهریار افندیزاده

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد سعید ایزدی

معاون  معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

دکتر یار محمد بای 

مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر محمد علی برخورداری

رییس دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حمید بهبهانی

استاد تمام  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس سید محمد بهشتی

رییس پژوهشگاه میرات فرهنگی و گردشگری

مهندس علیرضا جاوید

مشاور شهردار تهران

هدایت الله جمالی پور

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری 

دکتر پیروز حناچی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

 مهندس الهه رادمهر

نایب رئیس اول سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران

مهندس فرج اله رجبی

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

   

دکتر محمد سالاری

رییس کمیسیون معماری شورای شهر تهران

مهندس مرجان شاهرخیان

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران

دکتر محمد شکرچی زاده

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس حسنعلی علی بیگی

نایب رییس هیات مدیره سیمان بیارجمند

دکتر محسن فیضی

مشاور رییس دانشگاه علم و صنعت ایران و استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

رییس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهندس مهران قربانی

مدیر کل دفتر ایمنی راه و حریم

مهندس حسن قربانخانی

ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران

دکتر محمد لاله

شهردار شهر پردیس

   

دکتر حامد مظاهریان

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی