سخنرانان و مهمانان ویژه

سخنرانان و مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر عباس آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

 

به ترتیب حروف الفبا

دکتر محمدسعید ایزدی

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران

 

 دکتر محمد برخورداری

رییس دانشگاه علم وصنعت ایران

مهندس سید محمد بهشتی

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دکتر مهرداد تقی زاده بهجتی

معاون حمل و نقل وزیر راه وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران

 دکتر خیر االله خادمی

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

 دکتر محمد سالاری 

عضو شورا و رییس کمسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران

 

مهندس هوشنگ عشایری

سرپرست شرکت عمران وبهسازی شهری ایران

مهندس داوود کشاورزیان

معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

 

 Dr. Olga Lavrenova

(INION RAS (Moscow, Russia

 Dr.  Babar khan Mumtaz

 

 

Dr. Fatemeh Farnaz Arefian