تاریخ های مهم

زمان شروع و پایان برگزاری کنفرانس: 10 اسفند ماه 1396

 

مکان برگزاری کنفرانس:دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهلت ارسال مقالات: 15 بهمن ماه 1396

 

اعلام نتایج داوری مقالات: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله

 

مهلت ثبت نام:

نوبت اول: 20 دی

نوبت دوم: 15 بهمن

 

مهلت ثبت نام در  کارگاه­ها: 1 بهمن ماه 1396(در صورت پرنشدن ظرفیت)

 

مهلت ثبت نام در مسابقه: 1 بهمن ماه 1396