دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

نمایه کنندگان

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):
کد اختصاصی همايش: ۱۰۵۰۲-۹۶۱۷۱
http://conf.isc.gov.ir/icuirl

 

 

تنها کنفرانس دارای تایید و حمایت ISC در این حوزه
تنها کنفرانس دارای تایید و حمایت ISC در این حوزه

پیرو سیاست های وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت همایش ها و کنفرانس های داخلی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بخشنامه دانشگاه ها مبنی بر اینکه تنها این نوع کنفرانس ها دارای اعتبار بوده و حائز اخذ نمره و امتیاز می شوند، بدین وسیله به استحضار می رساند که اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با ریکرد بومی سازی مورد حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC می باشد و در آن پایگاه ثبت و دارای مجوز  ۱۰۵۰۲-۹۶۱۷۱ می باشد.


1396/10/28 (1 سال قبل )
سلسله کنفرانس های بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری (با رویکرد بومی سازی)
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران
موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت
انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران